Urfuglen på heden

Gå til indhold

Urfuglen på heden

Vesjyder.dk
Offentliggjort af Jens Erik Villadsen i Natur · 1 november 2020
Tags: Fugle
Urfuglen
Vestjyden der forsvandt ved årtusindskiftet.
Man mener URFUGLEN er kommet til Danmark i jernalderen, hvor den tids agerbrugere ryddede skovene. Arealerne sprang efterfølgende i hede, og det gav gode betingelser for URFUGLEN.

Arne Hartelius – der kom til Risbæk skole i Klosterheden i 1953, og stadig bor der – fortæller:
”Jeg kom fra Nordsjælland og kendte ikke noget til URFUGLEN. Stor var overraskelsen da jeg fandt flere rugende hunner i skolens store have, og de flotte hanner spankulerende rundt blandt de rugende. Det var også en stor oplevelse, når de om foråret havde deres parrings ceremoni, hvor hanner sloges om hunnernes gunst. De havde ligefrem deres egen kampplads i skoven.
Noget andet der er anderledes for Urfuglen, i forhold til andre hønsefugle, er, at de ofte sidder i skoven træer.
Jeg vil tro de sidste URFUGLE forsvandt her fra Klosterheden i 1970-erne”.

Urfuglen i Danmark
Som nævnt mener man URFUGLEN i Danmark, har sin historie tilbage til agerbrugets indførelse i Danmark.
Den opnåede nok sin største udbredelse i 17-1800-tallet, hvor lyngheden dækkede det halve af Jylland. På Øerne har URFUGLEN aldrig ynglet.

En kort periode i 1880-erne var de fredet, men der var stor utilfredshed fra jægerne, de ville have lov at skyde ”hedens kok”. Først da den i 1972 var reduceret til 400 individer, blev den totalfredet.

De sidste ynglende URFUGLE blev observeret i årene 1993-98 på både Vind- og Kongenshus heder, og i 2001 blev den erklæret for uddød i Danmark.
URFUGLEN er standfugl og kan ikke flyve mere en et par hundrede meter, derfor vil svenske og norske fugle ikke kunne indvandre til Danmark.

11.2020 – Jens Erik Villadsen© Jens Erik Villadsen - Vestjyder.dk
Tilbage til indhold