Bovbjerg Badehotel

Gå til indhold

Bovbjerg Badehotel

Vesjyder.dk
Offentliggjort af Jens Erik Villadsen i Vestkysten · 21 februar 2021
Bovbjerg Badehotel
Vi har set endnu en sæson af 'Badehotellet', hvor det bedre borgerskab holder ferie på det kystnære badehotel.  

Helt ude på Jyllands vestkyst, lidt syd for Ferring sø, havde vi for nogle år siden et rigtigt badehotel, - nemlig Bovbjerg Badehotel.
Det hele begyndte i 1891, da strandfoged Kresten Larsen solgte sin gård – Vester Ferring, hvor der også var krodrift – til den unge kunstmaler Kresten Bjerre og hans kone Petrine.

Den gamle kro levede livet farligt, da havet hvert år tog godt for sig af skrænten og truede kroen med at blive havets bytte. Derfor kom Kresten Bjerre frem til at krodriften ikke kunne fortsætte helt ude på kanten, og at der var grundlag for at bygge et rigtigt badehotel.

Den gamle smed – Jens Nees – havde et hus med lidt jord ved Ferring kirke, som Kresten Bjerre købte, nedrev og opførte det første af hotellet i 1901. Allerede i 1905 blev det udvidet med et tårn og en festsal.

I en omtale fra 1945 kan man læse:
”Maleren Kresten Bjerres søn, Kristian Bjerre, overtog Bovbjerg Badehotel i 1936. Hotellet er moderne indrettet og disponerer over 50 sengepladser. På de fleste værelser er der både koldt og varmt vand installeret, ligesom der er hyggelige opholdsværelser for gæsterne.
På badehotellet kommer det bedre borgerskab for at nyde den friske luft og havbadene.
Handelsrejsende overnatter på ture rundt i Vestjylland, og om vinteren kommer der arbejdere, der var engageret i ophugning og salg af strandede skibe.
Ud mod havet ligger den store glasveranda, hvor der finder servering sted. Desuden er der en festsal til rådighed.
Kort før krigens udbrud blev der endvidere anskaffet nyt inventar, således at hotellet kan tage konkurrencen op med førende badehoteller i landet.
Bovbjerg Badehotel råder over adskillige badehuse på stranden til gæsternes afbenyttelse”.

De første mange år af hotellets historie tilbragte mange af Kresten Bjerres kunstnerkolleger, hvert år deres sommer på Bovbjerg Badehotel.
Her mødtes digtere som Thøger Larsen, Jeppe Aakjær, Johan Skjoldborg, Johs. Buchholtz, Viggo Stuckenberg, Valdemar Rørdam og Nis Petersen med malere som Niels Bjerre, Eigil Petersen, Jens Vige og Michael Sørensen. De digtede, tegnede og malede og gav sig tid til muntert samvær.

I 1928 tog Niels Bjerre en ung kunstnerkollega med til Bovbjerg; det var maleren Jens Søndergaard. Han blev straks så begejstret for landskabet, at han besluttede at blive.
De første år lejede han et hus tæt på hotellet af Kresten Bjerre, men i 1930 købte han et sommerhus yderst på skrænten. Her indrettede han atelier og siden sit eget mindemuseum - det nuværende ’Jens Søndergaards Museum’ på Bovbjerg.

De lokale beboere brugte, som næsten en selvfølge, hotellet til at afholde deres fester, som bryllupper, sølvbryllupper m. m. For slet ikke at tale om de mange foreningsballer der blev holdt der.

Derimod var de lidt skeptiske over for at være med til de fester Bjerre afholdt med kunstnerne som deltagere. De mente det var for det finere borgerskab, og ikke folk som dem.
Efterhånden kom der invitationer ud til Ferring boerne. I første omgang til de større gårdmænd og andre der på den tid var øverst i landsby hierarkiet, og dermed var der ligesom taget hul på det.
I mange år holdt Krestian Bjerre noget han kaldte ’plovgilde’. Her var en 10-15 bønder fra Ferring og Vandborg inviteret.

Indtil midten af 60’erne var hotellet stort set selvforsynende med kød, mælk og grønt. Bjerre ejede også gården - Sønder Kaasgaard – hvor han drev traditionel landbrug, drevet af en bestyrer, og herfra forsynede man hotellet.

Kristian Bjerre døde i 1979 og efter den tid gik det støt tilbage for hotellet. Til sidst var den så forfalden, at den blev nedrevet i 1983.

Efterfølgende blev der bygget ferielejligheder, som ifølge lokalplanen stadig skulle have status som hotel. - Men det er en helt anden historie.

03.2021 – Jens Erik Villadsen

Luftfoto ca. 1960 (Det Kongelige Bibliotek)




© Jens Erik Villadsen - Vestjyder.dk
Tilbage til indhold