Randers-Anna

Gå til indhold

Randers-Anna

Vesjyder.dk
Offentliggjort af Jens Erik Villadsen i Portræt · 14 september 2020
Tags: Fattigdom
Randers-Anna - "Afdød Original"
Den 16. marts 1909 kunne man læse denne lille historie i Holstebro Dagblad, under overskriften "Afdød Original" . Hun var indlagt 14 år på sygehuset.

"Paa Haderup Kirkegaard begravedes i Fredags en gammel Kone, der var kendt under Navnet Randers-Anna.
Randers-Anna var en af Haderup Sogns mest kendte Originaler. I næsten en Menneskealder boede hun i Neder Feldborg Fattiggaard.
For 14 Aar siden faldt hun imidiertid en Dag og kom til Skade. Hun blev da indlagt paa Sygehuset i Holstebro. Her fandt den gamle Kone saadant et Behag i at være, at hun nødig vilde rejse derfra igen, da hun var bleven helbredet.
Paa Sygehuset vilde man godt beholde den gamle Kone, og da Betalingen for hendes Ophold blev sat saa langt ned, at Sogneraadet ikke vilde kunne faa hende plejet og passet billigere andet Steds, saa blev da Randers-Anna ved at bo paa Sygehuset, og her har hun opholdt sig de sidste 14 Aar".

Hvem var hun?
I kirkebogen for Haderup sogn står at hun hed Ane Mette Madsen enke, fattiglem, lå i 14 år på sygehuset i Holstebro, hvor hun døde. Hun blev 71 år.
I folketællingerne i 1880 og 1890 er hun opført som enke efter Albrecht Nielsen. Bosiddende i Neder Feldborg Fattighus, sammen med flere der deler den samme skæbne. Kan også se, at hun er født i Randers købstad, deraf nok tilnavnet.
Der står jo også i avisen, at hun er et af sognets kendte originaler, er enke og fattiglem. Som ubemidlet enke var der på den tid næsten kun to muligheder, at blive gift igen eller fattiggården.
Som ubemidlet enke stod ungersvendene nok ikke ligefrem i kø for at ægte hende, og nok slet ikke hvis hun havde fået prædikatet - original - så det blev fattiggården.

Hvorfor kunne hun være indlagt på sygehuset i 14 år?
Ja det kan vi jo kun gisne om. Jeg kan regne ud, at hun er blevet indlagt samme år som det nye Amtssygehus i Holstebro stod færdig og indviet.
Jeg kan se der de første år ikke har været mange indlæggelser i forhold til kapaciteten. 113 – 150 de første år, mod op til 400 omkr. 1900. Så måske var det en god ordning for såvel Haderup Sogneråd som Amtssygehuset på det tidspunkt.
Men det er jo noget man nok kan finde nærmere arkivalier om et eller andet sted.

09.2020 – Jens Erik Villadsen© Jens Erik Villadsen - Vestjyder.dk
Tilbage til indhold