Oddesundfærgen

Gå til indhold

Oddesundfærgen

Vesjyder.dk
Offentliggjort i Struer & omegn · 4 april 2020
Når man i dag passerer Oddesundbroen på få minutter, tænker man ikke på, hvor besværligt og farefuld denne overfart var gennem århundreder.

Broen blev indviet i 1938, før den tid var det statsbanernes dampfærge ”Valdemar”, der i 1883 havde afløst de til tider primitive – sundpramme.

Der har gennem flere hundrede år været færgested her fra Sundgården på Thyholmsiden og Pinen kro på sydsiden.

Der kom gennem tiden mange klager til Kongen over ”Færgemateriellets slette Forfatning, men ogsaa over det Mandskab, der var sat til at betjene de primitive Pramme, som benyttedes ved Overfarten”.

Mange liv og meget gods er her gået tabt, når de fuldt lastede færgepramme med et ikke altid helt ædrueligt mandskab forsøgte at sætte over den stride strøm der var, og er på stedet.

Det var her Thyholmerne skulle over, for at komme ned til de Holstenske markeder med deres kvæg. Det var i stor udstrækning deres eksistensgrundlag.

Da en præst engang holdt en ligtale over en godsejer, kunne han nævne at ”den salige Herre har ogsaa haft sine Sorger og Prøvelser, saaledes skete det en Gang, at Færgen ved sundet gik under med 24 af hans fedeste Stude, ej at tale om Bønder, der ogsaa druknede”.

En fynsk præst der i 1745 aflagde et Besøg paa Vestervig Kloster, har i efterladte optegnelser berettet om sin dramatiske overfart:
Efter at de Rejsende, Køretøj og Hestene var blevet placeret paa Færgen og denne havde paabegyndt sin Overfart, blev en af Hestene ”regierlig og udsprang i Havet”.
Præsten blev meget bestyrtet over dette, og Hestens Ejer skreg vældigt op, medens Præstens Søn bevarede Fatningen og tog sig af Faderen, der var en Besvimelse nær.

Færgekarlene tog Situationen med den Ro, som aarelang Erfaring havde givet dem, og en af Karlene ”henslog alt dette med Latter og sagde til den udsprungne Hest, hvilken han holdt i en Tøyel: Lyster dig icke at seyle, saa lad det nu lyste dig at svømme”.

For Færgekarlene har det ikke været noget Særsyn, at Hesten svømmede over Sundet.
Der var Tider, hvor baade Kreaturer og Heste paa denne Maade forcerede Sundstederne, hvilket ogsaa gjaldt de store Flokke af Gæs, der den Gang udførtes fra Thy.

Kilde: Landet mod Nordvest bd. 2, og mundtlige overleveringer.
04.04.2020 - Jens Erik Villadsen
© Jens Erik Villadsen - Vestjyder.dk
Tilbage til indhold