Lærer Jensen

Gå til indhold

Lærer Jensen

Vesjyder.dk
Offentliggjort af Jens Erik Villadsen i Portræt · 16 maj 2020
Tags: Naturfredning
Lærer Jensens Hede
Vi kører fra Linde af Gammel Landevej mod Klosterheden. Der hvor vejen krydser Bækvej (56.9002,8.462668) er der et stykke hede. Det er fredet og med offentlig adgang.

Og hvad er så historien bag heden og fredningerne?
Chr. Jensen var lærer ved Linde skole fra 1897 til 1927.
I 1938 købte han de godt 6 hk. uberørte hede og fik det fredet. Og som der står i tinglysningen: Det på grunden stående hus må ikke genopføres. Selvsået fyr bør fjernes.
Offentlig adgang.
I 1972 blev det overtaget af Miljøministeriet på samme betingelser.

Men det var ikke første gang lærer Jensen var proaktiv hvad angik fredninger.
I 1899 havde nogle mænd specialiseret sig i at udgrave egnens gravhøje, for at udtage hvad der var af ”oldsager”, for derefter at sælge dem.
Det blev lærer Jensen for meget og han evnede at rejse en folkestemning imod dette, sammen med forfatteren Johan Skjoldborg. De afholdt flere møder med egnens bønder, og fik de fleste med på en frivillig fredning af de fleste gravhøje.

Men hvem var Chr. Jensen?
Som nævnt var han lærer ved Linde skole først i 1900-tallet.
I sit natursyn var han langt foran sin tid. På andre områder var han ultra konservativ. Han var kandidat til Folketinget for partiet Højre i flere år, dog uden at blive valgt.
Især op til grundlovs afstemningen i 1915 var han meget aktiv. Det var ham i særdeleshed imod, at kvinder skulle have stemmeret.

Men ellers passede han sin gerning som lærer og skabte sig ingen uvenner ved sin måde at være på. Han var af nogle anset for at være noget af en tør og indesluttet mand, men de der rigtigt kendte ham oplevede ham som et levende og varmt menneske med mange interesser og sans for humor.  

Da han nåede pensionsalderen i 1927, var der bygget en ny skole i Linde, og han købte den gamle han havde virket i og kaldte den ”Jomsborg”.

Han var meget optaget af lokalhistorie og skrev bogen ”Linde by”, der udkom i 1944 kort før hans død. Det harmede ham meget, at den skulle gennem tysk censur, inden den måtte trykkes.

16.05.2020 - Jens Erik Villadsen
© Jens Erik Villadsen - Vestjyder.dk
Tilbage til indhold