BLOG - Vesjyder.dk

Gå til indhold

Hoved menu:

Randers-Anna

Vesjyder.dk
Udgivet af i Portræt ·
Tags: Fattigdom
Randers-Anna - "Afdød Original"
Den 16. marts 1909 kunne man læse denne lille historie i Holstebro Dagblad, under overskriften "Afdød Original" . Hun var indlagt 14 år på sygehuset.

"Paa Haderup Kirkegaard begravedes i Fredags en gammel Kone, der var kendt under Navnet Randers-Anna.
Randers-Anna var en af Haderup Sogns mest kendte Originaler. I næsten en Menneskealder boede hun i Neder Feldborg Fattiggaard.
For 14 Aar siden faldt hun imidiertid en Dag og kom til Skade. Hun blev da indlagt paa Sygehuset i Holstebro. Her fandt den gamle Kone saadant et Behag i at være, at hun nødig vilde rejse derfra igen, da hun var bleven helbredet.
Paa Sygehuset vilde man godt beholde den gamle Kone, og da Betalingen for hendes Ophold blev sat saa langt ned, at Sogneraadet ikke vilde kunne faa hende plejet og passet billigere andet Steds, saa blev da Randers-Anna ved at bo paa Sygehuset, og her har hun opholdt sig de sidste 14 Aar".

Hvem var hun?
I kirkebogen for Haderup sogn står at hun hed Ane Mette Madsen enke, fattiglem, lå i 14 år på sygehuset i Holstebro, hvor hun døde. Hun blev 71 år.
I folketællingerne i 1880 og 1890 er hun opført som enke efter Albrecht Nielsen. Bosiddende i Neder Feldborg Fattighus, sammen med flere der deler den samme skæbne. Kan også se, at hun er født i Randers købstad, deraf nok tilnavnet.
Der står jo også i avisen, at hun er et af sognets kendte originaler, er enke og fattiglem. Som ubemidlet enke var der på den tid næsten kun to muligheder, at blive gift igen eller fattiggården.
Som ubemidlet enke stod ungersvendene nok ikke ligefrem i kø for at ægte hende, og nok slet ikke hvis hun havde fået prædikatet - original - så det blev fattiggården.

Hvorfor kunne hun være indlagt på sygehuset i 14 år?
Ja det kan vi jo kun gisne om. Jeg kan regne ud, at hun er blevet indlagt samme år som det nye Amtssygehus i Holstebro stod færdig og indviet.
Jeg kan se der de første år ikke har været mange indlæggelser i forhold til kapaciteten. 113 – 150 de første år, mod op til 400 omkr. 1900. Så måske var det en god ordning for såvel Haderup Sogneråd som Amtssygehuset på det tidspunkt.
Men det er jo noget man nok kan finde nærmere arkivalier om et eller andet sted.

09.2020 – Jens Erik Villadsen
Knud Larsen: En gammel kone Bette Dorte på heden, 1904. Foto: Statens Museum for Kunst.
"Kloge Folk"

Vesjyder.dk
Udgivet af i Folketro ·
Tags: Folketro
I min barndom kunne man stadig møde, især ældre, der havde mere tiltro til 'kloge koner og mænd' end læger og sygehuse.

Jordemoder på Venø

Vesjyder.dk
Udgivet af i Venø ·
Tags: Venø
Vi er sidst i 1800-tallet, da var det besværligt at komme til og fra øen. Det skulle foregå med sejlskib til Struer, og var vinden imod, skulle man krydse så mange gange, at sejladsen kunne vare op til tre timer

Arne Hartelius

Vesjyder.dk
Udgivet af i JEV BOG ·
Tags: Biografibog
Et portræt af læreren, sang- natur- og fugleelskeren, der har boet 67 år på den nu nedlagte skole i Klosterhede Plantage.

Lærer Jensen

Vesjyder.dk
Udgivet af i Portræt ·
Tags: Naturfredning
Chr. Jensen var lærer ved Linde skole først i 1900-tallet. I sit natursyn var han langt foran sin tid, i det han stod bag flere fredninger. På andre områder var han ultra konservativ. Det var ham i særdeleshed imod, at kvinder skulle have stemmeret.

Ingeborg og Orleg

Vesjyder.dk
Udgivet af i Krig & Fred ·
Den unge pige INGEBORG fra Holstebro, ville i 1940-erne prøve lykken som hushjælp for betonarbejderne i Hansted og Ræhr. Her blev hun kæreste med en af de russiske krigsfanger, ORLEG, der var tvunget i tysk uniform. Det blev til er liv på flugt, indtil de fandt lykken i Canada.

Befrielsen af Bovbjerg

Vesjyder.dk
Udgivet af i Krig & Fred ·
Tags: FerringBovbjerg
Johannes Kaasgaard har fortalt dette om befrielsen i Ferring: Natten mellem den 6. og 7. maj var der et forfærdeligt skyderi. Vi troede, at det var tyskerne, der morede sig med at skyde deres sidste krudt af. Det skulle vise sig, at det var noget ganske andet.

Johannes Kaasgaard

Vesjyder.dk
Udgivet af i Portræt ·
Fortælleren Johannes Kaasgaard i Ferring

Stenkors fra ca.1150

Vesjyder.dk
Udgivet af i Lemvig & omegn ·
Stenkors ved Bækmarksbro fra ca. 1150 med mange myter og fortællinger.

Den spanske Syge 1919

Vesjyder.dk
Udgivet af i Epidemier ·
Tags: DenspanskeSyge
Den spanske Syge og Gudstjenesterne ved årsskiftet til 1919. Den var igen kommet voldsomt tilbage, efter man igen havde åbnet skolerne.

9. april 1940 i Bur

Vesjyder.dk
Udgivet af i Krig & Fred ·
Verner Villadsens erindring om 9. april 1940 i Stationsbyen Bur.

Oddesundfærgen

Vesjyder.dk
Udgivet af i Struer & omegn ·
Oddesundbroen blev indviet i 1938, før den tid var det statsbanernes dampfærge ”Valdemar”, der i 1883 havde afløst de til tider primitive – sundpramme.

Ungarerlejren

Vesjyder.dk
Udgivet af i Krig & Fred ·
12.000 ungarske soldater i Danmark som tyske ”frivillige” de sidste år af besættelsestiden.

”Moster Puttes” hus

Vesjyder.dk
Udgivet af i Lemvig & omegn ·
”Moster Puttes” hus på Gjellerodde vest for Lemvig.

Bøvling Havn

Vesjyder.dk
Udgivet af i Nissumfjord ·
Bøvling havn med rutefart til Thorsminde.

Den spanske Syge 1918

Vesjyder.dk
Udgivet af i Epidemier ·
Tags: DenspanskeSyge
Det bør tilrådes folk så vidt muligt at undlade at rejse til Thyborøn og Harboøre. Det kunne man læse i avisen den 5. november 1918. Årsag: Den spanske Syge.

Skypumpe - Holstebro

Vesjyder.dk
Udgivet af i Holstebro & omegn ·
Tags: Lokalhistorie
Dagen Holstebro aldrig glemmer De som kan huske den 11. februar 1962 i Holstebro, glemmer aldrig skypumpen der trak et spor igennem byen af ødelæggelser.

Den onde Herremand

Vesjyder.dk
Udgivet af i Tyende ·
Tags: RengkøbingamtNørreVosborg
Vi er i Ulfborg en gang i 1800’tallet. På kirkens loft finder man et drengeskelet. Straks opstår den tanke, at det er de jordiske rester af den dreng, som ifølge overleveringen blev myrdet af godsejer Henrik Johan de Leth.

Stædige vestjyder

Vesjyder.dk
Udgivet af i Vestkysten ·
Tags: StranddingeUdkantsDanmarkVestjyder
Ikke bare nu, men også dengang mente folkene på vestkysten, at de ”Kjøwenhavnere” ikke havde meget kendskab til deres forhold ude mod vest.

Kirkeskib i Thyborøn

Vesjyder.dk
Udgivet af i Thyborøn ·
Tags: ThyborønkirkeRedningsvæsenVestjyder
I februar 2019 forærede modelbygger Bjarne Christoffersen fra Ålborg en model af Redningsskibet Vestkysten til Thyborøn Kirke.

Jul i rationeringstid

Vesjyder.dk
Udgivet af i Krig & Fred ·
Tags: FjaltringBesættelsestidenVestjyder
9. april 1940 blev ret så skelsættende, også for butikshandelen.

Frank Lisbygd

Vesjyder.dk
Udgivet af i Portræt ·
Tags: Fjaltring
Kirsten og Frank Lisbygds gård i Fjaltring bliver til borgerhus.

Tyendets skiftedag

Vesjyder.dk
Udgivet af i Tyende ·
Den 1. november var i århundrede skiftedag på landet. Det var her karle og piger skulle fortsætte- eller finde en ny husbond.

Kystens fortællinger

Vesjyder.dk
Udgivet af i Vestkysten ·
Mange elementer i kystens DNA. Mit læserbrev i Lemvig Folkeblad 24.06.2019.

En lykkelig stranding

Vesjyder.dk
Udgivet af i Stranding ·
Tags: StrandingeVestjyder
Kaptajnen og styrmanden blev efter redningsaktionen indkvarteret hos strandfoged Ole Jespersen. Til denne stranding knytter der sig en speciel lokalhistorie, idet den 24-årige kaptajn Jan Küipers forelskede sig i Kathrine, strandfogedens 22-årige datter.

Fæstebønder i 1615

Vesjyder.dk
Udgivet af i Fæstebønder ·
Tags: Fæstebønder
Rysensteens genvordigheder med de Fjaltring bønder! Også for fire hundrede år siden vidste folk på vestkysten hvad de ville, og i allerhøjeste grad, hvad de ikke ville.

Thorsminde-grænsen

Vesjyder.dk
Udgivet af i Vestkysten ·
Tags: Thorsminde
Da tømrermester Gustav Brun fra Fjaltring flyttede kommunegrænsen i Thorsminde.
© Jens Erik Villadsen - Vestjyder.dk
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu