BLOG - Vesjyder.dk

Gå til indhold

Hoved menu:

Arne Hartelius

Vesjyder.dk
Udgivet af i JEV BOG ·
Tags: Biografibog
Ny bog om ARNE HARTELIUS – men hvem er han?

Året er 1931
I det Nordsjællandske sogn, Gurre, kommer en lille dreng til verden. Han får navnet Arne Hartelius.
Hans hjem er et lille husmandssted, hvor betingelserne for at eksistere, er, - så meget selvforsyning som det er muligt. Et princip han har taget med sig igennem hele livet.
Det er også her den livslange interesse for naturen, og især fuglene bliver vagt. Sangen og de fortællinger der ligger i dem, er også fundamentet han stadig bygger videre på.

Året er 1953
Arne er nu nyuddannet lærer fra Frederiksberg seminarium.
Han ser et stillings opslag som ”ene lærer” ved Risbæk skole i Klosterheden ved Lemvig.
Han søger og får stillingen. Ansættelsen foregår gennem telefonen, og han spørger skolekommissionens formand ”fra hvornår er jeg ansat” svaret er ”når du kommer”.
Så går turen fra København vestpå en tidlig morgen, til han en gang i løbet af eftermiddagen når Ramme station.
Han har aldrig været i Jylland før, så han havde forestillet sig en landsbyskole med gadekær. Derfor var overraskelsen stor, da han blev afleveret i et skolehus midt i den store skov.
Han tog fat med ildhu og fik nogle gode år i den lille skole.
Samtidig startede han også som spejderleder, og det er der stadig mange der mindes den dag i dag.

Året er 1960
Risbæk skole bliver nedlagt. Det samme gør de andre små skoler i Lomborg-Rom, og der bygges en ny centralskole i Lomborg.
Her fortsætter Arne som lærer til pensionsalderen, og samtidig er han kirkesanger i de to sognes kirker.

En af Arnes elever i Lomborg skole er Annette Bagger, som i et afsnit af bogen levende fortæller om sin skoletid hos Hartelius.

Da der blev bygget nye centralskoler i 1960-erne havde lærerne stadig krav på en tjenestebolig, også Arne.
Han spurgte så sognerådet, om den nedlagte Risbæk skole ikke kunne være hans tjenestebolig, hvilket de var mere end villige til.

Året er 2020
Arne Hartelius bor stadig i den nedlagte skole, og den store parklignende have er passet og plejet, som jeg næsten aldrig har set før.
Han er stadig næsten selvforsynende, i hvert fald med alt hvad der er grønt.

Interessen for fugle har han bibeholdt igennem hele livet.
Hver dag noterer han hvor mange og hvilke fugle der besøger hans fodersted, og fører statistikker. Det har han gjort alle årene i skoven.
Hans hel store passion er, at samle en lille flok til en sangeftermiddag, og det er en meget stor oplevelse at være med til.

All dette er beskrevet i bogen ARNE HARTELIUS.
Den kan købes i LEMVIG BOGHANDEL eller bestilles her:

07.06.2020 - Jens Erik Villadsen

Billedet herunder:
Arne Hartelius i midten, som bogen handler om.
Annette Bagger tv. der har skrevet om sin elevtid ved Hartelius, og senere venskab.
Jens Erik Villadsen der har skrevet og udgivet bogen.
Lærer Jensen

Vesjyder.dk
Udgivet af i Portræt ·
Tags: Naturfredning
Chr. Jensen var lærer ved Linde skole først i 1900-tallet. I sit natursyn var han langt foran sin tid, i det han stod bag flere fredninger. På andre områder var han ultra konservativ. Det var ham i særdeleshed imod, at kvinder skulle have stemmeret.

Ingeborg og Orleg

Vesjyder.dk
Udgivet af i Krig & Fred ·
Den unge pige INGEBORG fra Holstebro, ville i 1940-erne prøve lykken som hushjælp for betonarbejderne i Hansted og Ræhr. Her blev hun kæreste med en af de russiske krigsfanger, ORLEG, der var tvunget i tysk uniform. Det blev til er liv på flugt, indtil de fandt lykken i Canada.

Befrielsen af Bovbjerg

Vesjyder.dk
Udgivet af i Krig & Fred ·
Tags: FerringBovbjerg
Johannes Kaasgaard har fortalt dette om befrielsen i Ferring: Natten mellem den 6. og 7. maj var der et forfærdeligt skyderi. Vi troede, at det var tyskerne, der morede sig med at skyde deres sidste krudt af. Det skulle vise sig, at det var noget ganske andet.

Johannes Kaasgaard

Vesjyder.dk
Udgivet af i Portræt ·
Fortælleren Johannes Kaasgaard i Ferring

Stenkors fra ca.1150

Vesjyder.dk
Udgivet af i Lemvig & omegn ·
Stenkors ved Bækmarksbro fra ca. 1150 med mange myter og fortællinger.

Den spanske Syge 1919

Vesjyder.dk
Udgivet af i Epidemier ·
Tags: DenspanskeSyge
Den spanske Syge og Gudstjenesterne ved årsskiftet til 1919. Den var igen kommet voldsomt tilbage, efter man igen havde åbnet skolerne.

9. april 1940 i Bur

Vesjyder.dk
Udgivet af i Krig & Fred ·
Verner Villadsens erindring om 9. april 1940 i Stationsbyen Bur.

Oddesundfærgen

Vesjyder.dk
Udgivet af i Struer & omegn ·
Oddesundbroen blev indviet i 1938, før den tid var det statsbanernes dampfærge ”Valdemar”, der i 1883 havde afløst de til tider primitive – sundpramme.

Ungarerlejren

Vesjyder.dk
Udgivet af i Krig & Fred ·
12.000 ungarske soldater i Danmark som tyske ”frivillige” de sidste år af besættelsestiden.

”Moster Puttes” hus

Vesjyder.dk
Udgivet af i Lemvig & omegn ·
”Moster Puttes” hus på Gjellerodde vest for Lemvig.

Bøvling Havn

Vesjyder.dk
Udgivet af i Nissumfjord ·
Bøvling havn med rutefart til Thorsminde.

Den spanske Syge 1918

Vesjyder.dk
Udgivet af i Epidemier ·
Tags: DenspanskeSyge
Det bør tilrådes folk så vidt muligt at undlade at rejse til Thyborøn og Harboøre. Det kunne man læse i avisen den 5. november 1918. Årsag: Den spanske Syge.

Skypumpe - Holstebro

Vesjyder.dk
Udgivet af i Holstebro & omegn ·
Tags: Lokalhistorie
Dagen Holstebro aldrig glemmer De som kan huske den 11. februar 1962 i Holstebro, glemmer aldrig skypumpen der trak et spor igennem byen af ødelæggelser.

Den onde Herremand

Vesjyder.dk
Udgivet af i Tyende ·
Tags: RengkøbingamtNørreVosborg
Vi er i Ulfborg en gang i 1800’tallet. På kirkens loft finder man et drengeskelet. Straks opstår den tanke, at det er de jordiske rester af den dreng, som ifølge overleveringen blev myrdet af godsejer Henrik Johan de Leth.

Stædige vestjyder

Vesjyder.dk
Udgivet af i Vestkysten ·
Tags: StranddingeUdkantsDanmarkVestjyder
Ikke bare nu, men også dengang mente folkene på vestkysten, at de ”Kjøwenhavnere” ikke havde meget kendskab til deres forhold ude mod vest.

Kirkeskib i Thyborøn

Vesjyder.dk
Udgivet af i Thyborøn ·
Tags: ThyborønkirkeRedningsvæsenVestjyder
I februar 2019 forærede modelbygger Bjarne Christoffersen fra Ålborg en model af Redningsskibet Vestkysten til Thyborøn Kirke.

Jul i rationeringstid

Vesjyder.dk
Udgivet af i Krig & Fred ·
Tags: FjaltringBesættelsestidenVestjyder
9. april 1940 blev ret så skelsættende, også for butikshandelen.

Frank Lisbygd

Vesjyder.dk
Udgivet af i Portræt ·
Tags: Fjaltring
Kirsten og Frank Lisbygds gård i Fjaltring bliver til borgerhus.

Tyendets skiftedag

Vesjyder.dk
Udgivet af i Tyende ·
Den 1. november var i århundrede skiftedag på landet. Det var her karle og piger skulle fortsætte- eller finde en ny husbond.

Kystens fortællinger

Vesjyder.dk
Udgivet af i Vestkysten ·
Mange elementer i kystens DNA. Mit læserbrev i Lemvig Folkeblad 24.06.2019.

En lykkelig stranding

Vesjyder.dk
Udgivet af i Stranding ·
Tags: StrandingeVestjyder
Kaptajnen og styrmanden blev efter redningsaktionen indkvarteret hos strandfoged Ole Jespersen. Til denne stranding knytter der sig en speciel lokalhistorie, idet den 24-årige kaptajn Jan Küipers forelskede sig i Kathrine, strandfogedens 22-årige datter.

Artikel i LF

Vesjyder.dk
Udgivet af i Avis artikel ·
Jens Erik Villadsen fortæller lokale historier. Og han har flere i ærmet, end han kan nå at skrive. 18 nov. 2018 - Benny Gade (gade@folkebladetlemvig.dk)

Fæstebønder i 1615

Vesjyder.dk
Udgivet af i Fæstebønder ·
Tags: Fæstebønder
Rysensteens genvordigheder med de Fjaltring bønder! Også for fire hundrede år siden vidste folk på vestkysten hvad de ville, og i allerhøjeste grad, hvad de ikke ville.

Thorsminde-grænsen

Vesjyder.dk
Udgivet af i Vestkysten ·
Tags: Thorsminde
Da tømrermester Gustav Brun fra Fjaltring flyttede kommunegrænsen i Thorsminde.
© Jens Erik Villadsen - Vestjyder.dk
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu