BLOG - Vesjyder.dk

Gå til indhold
I 2007 stod der stadig omkring 3000 telefonbokse i Danmark. I 2009 var der 500, og i 2013 var det knap 200. Den sidste telefonboks i Danmark blev taget ned den 13. april 2018 på Lille Torv i Aarhus.
Jens Erik Villadsen
Første halvdel af 1900-tallet havde hotellet sin storhedstid. Mange kunstnere kom her på sommerophold. De lokale beboere brugte, som næsten en selvfølge, hotellet til at afholde deres fester, som bryllupper, sølvbryllupper m. m. For slet ikke at tale om de mange foreningsballer der blev holdt der.
Jens Erik Villadsen
Fortællingen om en stor dreng der meldte sig til ’Frikorps Danmark’ i 1943
Jens Erik Villadsen
DA NORDJYLLAND BLEV EN Ø
Jens Erik Villadsen
Den nye præst skulle ægte den afdøde forgængers enke for at få embedet
Jens Erik Villadsen
’Store Marie’ og Jomfru Ørtz stod for gilderne i Holstebro først i 1900'tallet
Jens Erik Villadsen
En tur fra Solen til Pluto på et par timer
Jens Erik Villadsen
Jesper Jensen havde været med i været med i slaget ved Fredericia 6. juli 1849. Han betalte prisen for dette resten af livet. Det samme gjorde hans hustru og børn, og videre til endnu en generation
Jens Erik Villadsen
Små faktuelle betragtninger fra hvert årti, om danskernes hverdag og samfund.
Jens Erik Villadsen
Da de ældre kunne komme på DE GAMLES HJEM. - Et kæmpe fremskridt fra fugtige kældre og utætte kvistværelser ved familien.
Jens Erik Villadsen
Kunstmaleren NIELS BJERRE (1864-1942). Som en avis skrev: ”Niels Bjerre er rammende blevet kaldt Vestjyden i dansk kunst. Med stor indlevelse har han skildret menneskene og landskabet ved Vesterhavet vest for Lemvig”.
Jens Erik Villadsen
Urfuglen - Vestjyden der forsvandt ved årtusindskiftet.
Jens Erik Villadsen
Efterårsferien blev oprindelig indført, så børn på landet kunne hjælpe med kartoffeloptagning. Derfor navnet – kartoffelferie. I 1899 blev det fastlagt, at kartoffelferien skulle ligge i uge 42, og det har den gjort siden.
Jens Erik Villadsen
Siden 1903 har der været almindelig valgret for folkekirkens medlemmer til menighedsrådene. Bortset fra en justering i 1912, er det stort set samme grundlag de vælges og har kompetence.
Jens Erik Villadsen
Den 16. marts 1909 kunne man læse denne lille historie i Holstebro Dagblad, under overskriften "Afdød Original". - Hun var indlagt 14 år på sygehuset.
Jens Erik Villadsen
Der er en stor kulturarv gemt i de gamle middelalder kirker. I århundreder har man forsøgt at værne om kirkerne og de kunstværker der er blevet overleveret igennem generationer, - med mere eller mindre held. Men man må også i nutiden sætte sit præg på udsmykningen, når det kan forenes med det oprindelige. Et godt eksempel her på er Dybe kirke i Lemvig Provsti.
Jens Erik Villadsen
Langt op i 1900-tallet kunne man stadig møde, især ældre, der havde mere tiltro til 'kloge koner og mænd' end læger og sygehuse.
Jens Erik Villadsen
Vi er sidst i 1800-tallet, da var det besværligt at komme til og fra Venø. Det skulle foregå med sejlskib til Struer, og var vinden imod, skulle man krydse så mange gange, at sejladsen kunne vare op til tre timer
Jens Erik Villadsen
Et portræt af læreren, sang- natur- og fugleelskeren, der har boet 67 år på den nu nedlagte skole i Klosterhede Plantage.
Jens Erik Villadsen
Chr. Jensen var lærer ved Linde skole først i 1900-tallet. I sit natursyn var han langt foran sin tid, i det han stod bag flere fredninger. På andre områder var han ultra konservativ. Det var ham i særdeleshed imod, at kvinder skulle have stemmeret.
Jens Erik Villadsen
Den unge pige INGEBORG fra Holstebro, ville i 1940-erne prøve lykken som hushjælp for betonarbejderne i Hansted og Ræhr. Her blev hun kæreste med en af de russiske krigsfanger, ORLEG, der var tvunget i tysk uniform. Det blev til er liv på flugt, indtil de fandt lykken i Canada.
Jens Erik Villadsen
Johannes Kaasgaard har fortalt dette om befrielsen i Ferring: Natten mellem den 6. og 7. maj var der et forfærdeligt skyderi. Vi troede, at det var tyskerne, der morede sig med at skyde deres sidste krudt af. Det skulle vise sig, at det var noget ganske andet.
Jens Erik Villadsen
Fortælleren Johannes Kaasgaard i Ferring
Jens Erik Villadsen
Stenkors ved Bækmarksbro fra ca. 1150 med mange myter og fortællinger.
Jens Erik Villadsen
Den spanske Syge og Gudstjenesterne ved årsskiftet til 1919. Sygdommen var igen kommet voldsomt tilbage, efter man igen havde åbnet skolerne.
Jens Erik Villadsen
Verner Villadsens erindring om 9. april 1940 i Stationsbyen Bur.
Jens Erik Villadsen
Oddesundbroen blev indviet i 1938. Før den tid var det statsbanernes dampfærge ”Valdemar”, der i 1883 havde afløst de til tider primitive – sundpramme.
12.000 ungarske soldater i Danmark som tyske ”frivillige” de sidste år af besættelsestiden.
Jens Erik Villadsen
”Moster Puttes” hus på Gjellerodde vest for Lemvig.
Jens Erik Villadsen
Bøvling havn med rutefart til Thorsminde.
Jens Erik Villadsen
Det bør tilrådes folk så vidt muligt at undlade at rejse til Thyborøn og Harboøre. Det kunne man læse i avisen den 5. november 1918. Årsag: Den Spanske Syge.
Jens Erik Villadsen
Dagen Holstebro aldrig glemmer De som kan huske den 11. februar 1962 i Holstebro, glemmer aldrig skypumpen der trak et spor igennem byen af ødelæggelser.
Jens Erik Villadsen
Vi er i Ulfborg en gang i 1800’tallet. På kirkens loft finder man et drengeskelet. Straks opstår den tanke, at det er de jordiske rester af den dreng, som ifølge overleveringen blev myrdet af godsejer Henrik Johan de Leth.
Jens Erik Villadsen
Ikke bare nu, men også dengang mente folkene på vestkysten, at de ”Kjøwenhavnere” ikke havde meget kendskab til deres forhold ude mod vest.
Jens Erik Villadsen
I februar 2019 forærede modelbygger Bjarne Christoffersen fra Ålborg en model af Redningsskibet Vestkysten til Thyborøn Kirke.
Jens Erik Villadsen
9. april 1940 blev ret så skelsættende, også for butikshandelen.
Jens Erik Villadsen
Kirsten og Frank Lisbygds gård i Fjaltring bliver til borgerhus.
Jens Erik Villadsen
Den 1. november var i århundrede skiftedag på landet. Det var her karle og piger skulle fortsætte- eller finde en ny husbond.
Jens Erik Villadsen
Mange elementer i kystens DNA. Mit læserbrev i Lemvig Folkeblad 24.06.2019.
Jens Erik Villadsen
Kaptajnen og styrmanden blev efter redningsaktionen indkvarteret hos strandfoged Ole Jespersen. Til denne stranding knytter der sig en speciel lokalhistorie, idet den 24-årige kaptajn Jan Küipers forelskede sig i Kathrine, strandfogedens 22-årige datter.
Jens Erik Villadsen
Rysensteens genvordigheder med de Fjaltring bønder! Også for fire hundrede år siden vidste folk på vestkysten hvad de ville, og i allerhøjeste grad, hvad de ikke ville.
Jens Erik Villadsen
Da tømrermester Gustav Brun fra Fjaltring flyttede kommunegrænsen i Thorsminde.
Jens Erik Villadsen
© Jens Erik Villadsen - Vestjyder.dk
Tilbage til indhold