BLOG - Vesjyder.dk

Gå til indhold

Telefonboksen

I 2007 stod der stadig omkring 3000 telefonbokse i Danmark. I 2009 var der 500, og i 2013 var det knap 200.
Den sidste telefonboks i Danmark blev taget ned den 13. april 2018 på Lille Torv i Aarhus.

Bovbjerg Badehotel

Første halvdel af 1900-tallet havde hotellet sin storhedstid. Mange kunstnere kom her på sommerophold. De lokale beboere brugte, som næsten en selvfølge, hotellet til at afholde deres fester, som bryllupper, sølvbryllupper m. m. For slet ikke at tale om de mange foreningsballer der blev holdt der.

Veteran fra 1849

Jesper Jensen havde været med i været med i slaget ved Fredericia 6. juli 1849. Han betalte prisen for dette resten af livet. Det samme gjorde hans hustru og børn, og videre til endnu en generation

Maleren Niels Bjerre

Kunstmaleren NIELS BJERRE (1864-1942). Som en avis skrev:
”Niels Bjerre er rammende blevet kaldt Vestjyden i dansk kunst. Med stor indlevelse har han skildret menneskene og landskabet ved Vesterhavet vest for Lemvig”.

Kartoffelferie

Efterårsferien blev oprindelig indført, så børn på landet kunne hjælpe med kartoffeloptagning. Derfor navnet – kartoffelferie.
I 1899 blev det fastlagt, at kartoffelferien skulle ligge i uge 42, og det har den gjort siden.

Menighedsråd før og nu

Siden 1903 har der været almindelig valgret for folkekirkens medlemmer til menighedsrådene. Bortset fra en justering i 1912, er det stort set samme grundlag de vælges og har kompetence.

Randers-Anna

Den 16. marts 1909 kunne man læse denne lille historie i Holstebro Dagblad, under overskriften "Afdød Original". - Hun var indlagt 14 år på sygehuset.

Glaskunst i Dybe Kirke

Der er en stor kulturarv gemt i de gamle middelalder kirker.
I århundreder har man forsøgt at værne om kirkerne og de kunstværker der er blevet overleveret igennem generationer, - med mere eller mindre held.
Men man må også i nutiden sætte sit præg på udsmykningen, når det kan forenes med det oprindelige. Et godt eksempel her på er Dybe kirke i Lemvig Provsti.

"Kloge Folk"

Langt op i 1900-tallet kunne man stadig møde, især ældre, der havde mere tiltro til 'kloge koner og mænd' end læger og sygehuse.

Jordemoder på Venø

Vi er sidst i 1800-tallet, da var det besværligt at komme til og fra Venø.
Det skulle foregå med sejlskib til Struer, og var vinden imod, skulle man krydse så mange gange, at sejladsen kunne vare op til tre timer

Lærer Jensen

Chr. Jensen var lærer ved Linde skole først i 1900-tallet. I sit natursyn var han langt foran sin tid, i det han stod bag flere fredninger. På andre områder var han ultra konservativ. Det var ham i særdeleshed imod, at kvinder skulle have stemmeret.

Ingeborg og Orleg

Den unge pige INGEBORG fra Holstebro, ville i 1940-erne prøve lykken som hushjælp for betonarbejderne i Hansted og Ræhr. Her blev hun kæreste med en af de russiske krigsfanger, ORLEG, der var tvunget i tysk uniform. Det blev til er liv på flugt, indtil de fandt lykken i Canada.

Befrielsen af Bovbjerg

Johannes Kaasgaard har fortalt dette om befrielsen i Ferring:
Natten mellem den 6. og 7. maj var der et forfærdeligt skyderi.
Vi troede, at det var tyskerne, der morede sig med at skyde deres sidste krudt af. Det skulle vise sig, at det var noget ganske andet.

Oddesundfærgen

Oddesundbroen blev indviet i 1938. Før den tid var det statsbanernes dampfærge ”Valdemar”, der i 1883 havde afløst de til tider primitive – sundpramme.

Den spanske Syge 1918

Det bør tilrådes folk så vidt muligt at undlade at rejse til Thyborøn og Harboøre. Det kunne man læse i avisen den 5. november 1918. Årsag: Den Spanske Syge.

Den onde Herremand

Vi er i Ulfborg en gang i 1800’tallet. På kirkens loft finder man et drengeskelet. Straks opstår den tanke, at det er de jordiske rester af den dreng, som ifølge overleveringen blev myrdet af godsejer Henrik Johan de Leth.

En lykkelig stranding

Kaptajnen og styrmanden blev efter redningsaktionen indkvarteret hos strandfoged Ole Jespersen. Til denne stranding knytter der sig en speciel lokalhistorie, idet den 24-årige kaptajn Jan Küipers forelskede sig i Kathrine, strandfogedens 22-årige datter.

Fæstebønder i 1615

Rysensteens genvordigheder med de Fjaltring bønder!
Også for fire hundrede år siden vidste folk på vestkysten hvad de ville, og i allerhøjeste grad, hvad de ikke ville.
© Jens Erik Villadsen - Vestjyder.dk
Tilbage til indhold