Danmark set fra FJALTRING-TRANS SPAREKASSE i 145 år - Forlaget Vestjyder.dk

Gå til indhold

Danmark set fra FJALTRING-TRANS SPAREKASSE i 145 år

Danmark set fra Fjaltring-Trans Sparekasse
- 145 års Lokal- og Danmarkshistorie

Som titlen antyder, handler bogen ikke kun om sparekassens 145 årige historie; men i høj grad også om det lokalsamfund der gjorde det muligt at oprette en sparekasse - og ikke mindst holde liv i den helt til 2019, hvor den lukkede, efter at have været Danmarks mindste i en årrække.

Bogen handler også om verden udenfor de to sogne, begyndende med de politiske brydninger, der fandt sted sidst i 1800’tallet, og som også havde konsekvenser i det lille kystsamfund.
Der er en livshistorie i hvert af de seks afsnit, som bogen er delt op i. F.eks. om redningsfolk, om de, der var de første i elever i Fjaltring Friskole, og om de livsvilkår der har været i det barske kystsamfund, hvor man var villig til at sætte livet på spil for at redde skibbrudne.


Oplysningstiden i Fjaltring-Trans
I 1869 fik man en ny præst i Fjaltring-Trans pastorat. Det havde man fået mange gange før, og også siden. Men denne præst, M.A.S. Lund, kom med en helt ny tænkning, nemlig Grundtvigs oplysningsidéer. En kultur, der skulle vise sig at blive så grundfæstet, at den lever i bedste velgående her i 2019.

Et af de første resultater af den nye lære var oprettelse af en sparekasse i 1873, så alle fik mulighed for at indsætte store og små beløb, og ikke mindst mulighed for at kunne låne til det, vi i dag vil kalde bosætning.
Hver mandag eftermiddag i de næste 145 år havde sparekassen åbent et par timer mandag eftermiddag, hvor en bogholder og en kasserer passede indlån og udlån, ja i det hele taget passede sparekassens ekspeditioner.

En sparekasse måtte ikke drive bankvirksomhed, altså måtte ingen tjene på driften. Derimod blev der hvert år uddelt et beløb til foreninger i Fjaltring-Trans. Det begyndte for det meste med tilskud til fattigkassen, senere til foreninger og enkelte personer der havde det svært. Bl.a. har skolerne og kirkerne også nydt godt af den lokale sparekasse, såvel med fordelagtige lån som gaver til specielle formål.
I de sidste år blev det svært at drive den lille sparekasse rentabelt.

Derfor besluttede man den 19. april 2018 – 145 år efter stiftelsen - at lukke sparekassen og fordele den store egenkapital til gavn for lokalområdet, bl.a. hjælp til udgivelse af denne bog.

Fakta om bogen
Redigering, layout og udgiver er Jens Erik Villadsen, i samarbejde med Fjaltring-Trans Lokalarkiv og med støtte fra sparekassens kapital ved ophøret.

Bogen er på 368 sider, trykt på god kvalitetspapir, så de mange gamle og nye fotos fremstår i god kvalitet.
Bogen koster 100.- kr.

Salg
Bogen kan købes på Fjaltring Trans Lokalarkiv: Tlf.: 6174 9809 eller svenderikolsen@altiboxmail.dk
Eller bestilles i formularen her (Fragt 25 kr. uanset antal):

Indhold:

   
Stiftelsen og sidste halvdel af 1800’tallet
Andels- og folkelige bevægelser. Kampen med og mod havet.
En sparekasse stiftes.

De første tyve år af 1900’tallet
Ny grundlov. Kvinder og tyende får stemmeret. 1. verdenskrig.
Med havet som nabo og mange strandinger.

Mellemkrigstiden og en ny krig - 1920 til 1945
Skandinaviens største bank krakker. Økonomisk krise i 1930’erne. Danmark besat og befriet. Ny lov om sparekasser, også i Fjaltring-Trans.

Efterkrigstiden - 1945 til 1975
Pengeombytning. Sparekassen 100 år. Ind i EF og oliekrise
Truet af havet og opgivelse af Mæsk. Nedlæggelse af Tuskær Redningsstation. De gamle foreninger lever og har det godt.

Fra oliekriser til de glade 00’ere - 1975 til 2006
Ny lov om banker og sparekasser. Politisk og økonomisk ustabilitet. Bedring i 1990’erne. Truet af havet – igen
Nye Kulturinstitutioner, Landsbyhøjskole og Gæstehus.

De sidste år med finanskrise og ophør - 2007 til 2018
God økonomi og øgede omkostninger. Forholdsregler mod hvidvaskning. Finanskrise. Bankpakker. Finanstilsynet. Slutningen. Fordeling af overskuddet.


Tilbage til indhold