BUR SOGNS HISTORIE - 1 - Bur Sogns Historie

Gå til indhold

Hoved menu:

BUR SOGNS HISTORIE - 1

En overordnet sognehistorie
Med tiden under Nørre Vosborg og overgangen til selveje, hvilket tog lang tid, da Nørre Vosborg ikke ville slippe fæsterne.

Den første folketælling i 1787
Hvem og hvor mange der boede i sognet på daværende tidspunkt.

Historien om Bur kirke
En komplet præstehistorie fra reformationen til slutningen af 1900tallet.

Hele skolehistorien
Også før skolereformen i 1814 og indtil slutningen af 1900tallet.

Statsbanen
Den store omvæltning der skete, da jernbanen skar sig igennem sognet, og en komplet historie om stationsmestre i Bur.

Stationsbyen
De virksomheder, der begyndte her, og en enkelt er her endnu.

Sognets sammenhængskraft
Om postvæsenet, telefoncentralen, sognefogeder, sogneråd – se videre i registret.

200 sider  - Format 17 x 22 cm. - Hardcover indbinding - Pris 195,- kr.
Indhold 1. del

Jens Eriks forord
Verners forord
En beskrivelse af Bur sogn - under skiftende godsejere på Nørre Vosborg
Henrik de Leth
Christen Linde de Leth
Købmand Peder Tang
Stavnsbåndets ophævelse - og de store landboreformer
Bur sogns udskiftning
De første Selvejerbønder - og hvad det medførte i Bur
Andreas Evald Meinert Tang
Matriklen 1688
Ordforklaring - Den Store Matrikel 1688
Matriklen i Bur sogn
Landgildeliste En landgildeliste - fæsteydelse til ejeren, her Nørre
Folketællinger
1787 - foretoges den første folketælling, det første samlede billede af befolkningen i Bur sogn
Bur Kirke
Kirkegården
Valg af præsterne
Præsternes lønningsforhold
Kirkebogen
Tiende
Præsterne
Skoleforholdene i sognet gennem tiderne
De gamle Degne
Bur Skolehus
Eksamen
Mads Christian Sand
Ny Skole i Vemb
Lærere, der var fælles for Vemb og Bur
Vinterlærere i Bur
Ny Skole i Bur og dens lærere
Lærerinder
Færdselsårerne - igennem Bur sogn
"Lindevognene"
Statsbanen - en stor omvæltning for befolkningen i Bur
Bur station
Nye folk til Bur - der gennem næsten et hundrede år havde deres arbejde i forbindelse med banen
Vogterhuse
Vogterhus 99
Vogterhus 100
Vogterhus 101
Vogterhus 101a
Bur Stationsby - grundlagt af Anders Lærke
Afholdshjemmet
Bur Forsamlingshus
Købmandsforretning—Bygaden 14 -Lærkeshvile
Bagerforretningen - Burvej 50
Jyden Bur
Burvej 65 – der blev til fabrikken Jyden Bur
Historien om grundlæggeren og dennes søn
Burvej 63 - Bur Andels Elektricitetsværk
Landposten
Telefonen
De første abonnenter i 1906
Bur telefoncentral
Plantagerne - var der ikke nogle af før et initiativ i 1918
Moserne  - gav arbejde og varme til sognets beboere
Mergelgraven - Bur sø - datidens råstofudvinding
Sognefogederne - en funktion der ophørte i 1970
Sogneforstanderskabet - det der blev til sogneråd
Sogneråd - indtil 1970
Foreningslivet
Gørding-Vemb-Bur Sygekasse - 1889 til 1973
Jordemødrene - en forordning fra ca. 1820, hvor Bur er med
Jordemødrene gennem tiden - der har haft Bur med i deres distrikt
Lægerne - der jo boede i Vemb
Dyrlæger - der også kom fra Vemb
Fra gamle Protokoller
Lidt af Ringkøbing Amtsråd og Skoleråds forhandlinger, der har relation til Bur sogn eller kommunale fællessager
Ordforklaring
Kilder
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu