Fortidsminder i Vestjylland - Rammedige - Fortidsminder

Gå til indhold

Hoved menu:

Fortidsminder i Vestjylland - Rammedige

Rammedige, forsvarsanlæg fra jernalderen
Rammedige fredet forsvarsanlæg, formentlig fra jernalderen, vest for Ramme, 12 km syd for Lemvig. Digets alder er usikker, men det antages at være bygget mellem 100 og 400 e.Kr., da der var mange stammekrige i Jylland.

Diget ligger på tværs af den såkaldte Oldtidsvej mellem Viborg i øst og en udskibningshavn ved Vesterhavet, antagelig omkring Trans. Oldtidsvejen fornemmes i landskabet ved de mange høje fra bronze- og jernalder, og nær ved Rammedige findes i dag en gruppe på 13 oldtidshøje, som med diget ligger i et samlet, fredet område.

Rester af volden ses i dag på en 400 m lang strækning, men den vides at have været 2-2,5 km lang og forbundet to vådområder i nord og syd. Formentlig har den skullet beskytte et område vest herfor mellem denne og havnen. På voldens østside findes en grav, 6 m bred og 1,7 m dyb. Volden har antagelig været højere end i dag og muligvis befæstet med palisadeværk.

Læs mere på Kulturarv styrelsens hjemmeside her

© Jens Erik Villadsen - Vestjyder.dk
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu