Fortidsminder i Vestjylland - Oldtidsvejen - Fortidsminder

Gå til indhold

Hoved menu:

Fortidsminder i Vestjylland - Oldtidsvejen

Her flere gravhøje på oldtidsvejen ved Fabjerg
Oldtidsvejen er betegnelse for en strækning af gravhøje på ca. 110 km.
Fra Bovbjerg Fyr i vest til Viborg i øst.
I alt er der ca. 550 fredede gravhøje og ca. 1300 overpløjede høje.
De fleste af højene er fra ældre bronzealder (1700-1100 f. Kr.).

Oldtidsvejen følger isrranden fra sidste istid, hvor man har fundet rester af mange bosættelser fra yngre stenalder og ældre bronzealder.

Nord for oldtidsvejen finder vi et højtbeliggende landskab, dannet af isens moræneler. Syd for har vi sump og hedesletter, dannet af isens smeltevand.

Sten- og bronzealderbonden fandt jorden her langs ”isranden” optimal for agerdyrkning. Jorden var egnet til bearbejdning med datidens redskaber, og var også ret frugtbar.
© Jens Erik Villadsen - Vestjyder.dk
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu